[:nl]Technische problemen met de inschrijving voor het seminar met Shishiya[:en]Technical problems with pre-registration seminar with Shishiya sensei [:]

[:nl]De afgelopen weken is er hard gewerkt om de technische problemen die er zijn met de website rondom de inschrijving voor het 9de seminar met Shishiya sensei. Helaas moeten wij ons gewonnen geven en dient de voorinschrijving dit jaar op een andere wijze plaats te vinden.

Wil je deel nemen aan het seminar, stuur dan een e-mail naar:
shishiya@enbukan.nl onder vermelding van “seminar Shishiya sensei”.
Via bovenstaande link krijg je de tekst al direct ingevuld.

In deze mail graag de volgende zaken beantwoorden:

  • Voornaam + achternaam
  • Enbukan lid ja/nee
  • Welke sessies je wilt volgen (zaterdag – zondag – zaterdag en zondag)
  • Neem je deel aan het zaterdagavond diner? Ja/nee. Indien ja, dan graag opgeven of je vlees / vegetarisch of vis wilt eten. Voor vis geldt een toeslag.

Zie voor meer informatie  ingevoegde poster

Poster Seminar Shishiya Sensei 2018

Excuus voor het eventuele ongemak.

Met vriendelijke groet,

 

Ernst Slomp

Voorzitter Enbukan[:en]The past few weeks, hard work has being done to solve the tecnical problems we have on our website regarding the pre-registration for the 9th seminar with Shishiya sensei. Unfortunately we had to give up the battle and make it possible tot pre-registeron an alternitive way.

If you want to sign-up for the seminar, please sent an email to:
shishiya@enbukan.nl with the subject “seminar Shishiya sensei”.
If you click the link above you get an direct mail you’ll only have to answer.

Make sure that the folowing questions are answered in the e-mail:

  • Name + surname
  • Enbukan member yes/no
  • Which sessions you want to join (Saturday – Sunday – Saturday + Sunday)
  • If you want to join us for the Saturday evening diner yes /no. If yes, please make your choise for meat – vegitarian – fisch (additional charge)

For more information see the poster attached.

Poster Seminar Shishiya Sensei 2018

 

Sorry for the inconvenience.

Kind regards,

Ernst Slomp

Chairman Enbukan[:]