[:nl]Inschrijven Seminar Shishiya Sensei[:en]Pre-Registration Seminar Shishiya Sensei[:]

[:nl]Vul onderstaand inschrijfformulier compleet in, onvolledige inschrijvingen worden niet verwerkt.

Bij annulering zijn wij helaas genoodzaakt €7,50 aan administratiekosten te rekenen.

Er wordt een gereduceerd tarief gerekend bij voorinschrijving. Indien de betaling niet vooraf per bank wordt voldaan, betaald u de normale dojo prijs aan de deur.

Ben je onder de 18 jaar? Graag contact opnemen met Ernst Slomp


  Voornaam (verplicht)
  First Name (required)

  Achternaam (verplicht)
  Family name (required)

  Email adres (verplicht)
  Email-adress (required)

  Leeftijd [in jaren, bijvoorbeeld 26] (verplicht)
  Age [In years, for example 26] (required)

  Dojo (verplicht)
  Dojo (required)

  Trainingsprogramma (verplicht)
  Trainingsprogram (required)

  Diner (zaterdag avond) [+ €30 per persoon] (verplicht)
  Dinner (Saturday evening) [+ €30 per person] (required)

  [:en]Please fill the form in correctly, incomplete registrations will not be processed.

  If you cancel your registration we’ll bill you €7,50 administration cost.

  We calculate a reduced price if you preregister yourself. If you’re not able to pay up front by bank wire you’ll need to pay the normal price in the dojo.

  Are you under age of 18 years old? Please contact Ernst Slomp


   Voornaam (verplicht)
   First Name (required)

   Achternaam (verplicht)
   Family name (required)

   Email adres (verplicht)
   Email-adress (required)

   Leeftijd [in jaren, bijvoorbeeld 26] (verplicht)
   Age [In years, for example 26] (required)

   Dojo (verplicht)
   Dojo (required)

   Trainingsprogramma (verplicht)
   Trainingsprogram (required)

   Diner (zaterdag avond) [+ €30 per persoon] (verplicht)
   Dinner (Saturday evening) [+ €30 per person] (required)

   [:]