Seminar Shishiya Sensei in Dillingen

Nicole in actie

Nicole in actie

Afgelopen weekend zijn we met 14 mensen van Enbukan naar de Seminar van Shishiya Sensei in Dillingen geweest. Met ruim 50 Aikidoka’s uit verschillende landen was het lekker druk op de mat. Onze leerlingen hebben veel met onze aikido vrienden uit Duitsland, Tsjechie en Frankrijk getraind.
Zaterdagmiddag zijn ook de dan-graad diploma’s uitgereikt aan de aanwezige mensen. Van onze scholen waren dat Jan (4e dan), Hans, Niels (beiden 2e dan), Fred en Eschwin (beiden 1e dan). Dit gebeurde door Shishiya Sensei, Sato Sensei en Albert.
’s Avonds was er nog een diner ter ere van de 65-jarige verjaardag van Shishiya Sensei, en zijn 50 jarige jubileum. Alle aanwezige aikidoka’s waren uitgenodigd, waardoor het een gezellige avond werd.
Na een voortreffelijk georganiseerde seminar hebben we traditiegetrouw mogen genieten van een uitgebreide lunch in de dojo, waarna de reis terug naar huis weer kon beginnen.
Het was volgens alle aanwezige leden een zeer geslaagd weekend!

Langs deze weg willen we dan ook Sato Sensei en zijn leerlingen bedanken voor het organiseren van deze leerzame en leuke seminar!

Last weekend 14 people from the Enbukan Federation went the Shishiya Sensei’s Seminar in Dillingen, Germany. With over 50 Aikidoka’s from different countries there was a great atmosphere on the tatami. Our students trained a lot with our friends from Germany, the Czech Republic and France.
Saturday afternoon Shishiya Sensei, Sato Sensei and Albert awarded the Dan-degree diploma’s to the people present. From our federation this was for Jan (Jondan), Hans, Niels (both Nidan), Fred and Eschwin (Shodan).
In the evening there was a dinner in honour of Shishiya Sensei’s 65th birthday and his 50th Aikido jubilee. All Aikidoka present were invited, which made it a great evening.
After the seminar, which was organised excellently, we could enjoy an extensive lunch in the dojo, after which the journey home could begin.
According to all members present it was a great weekend!

Therefore, we would like to thank Sato Sensei and his students for organising this informative, interesting and fun seminar!