Contributie Enbukan 2019

Voor het eerst sinds jaren heeft het bestuur van Enbukan moeten besluiten de contributie voor 2019 te verhogen.

Tegenvallende opkomsten bij de seminars en stijgende kosten voor de seminars liggen hier aan ten grondslag.

Voor volwassenen is de contributie voor 2019 vastgesteld op € 30,00 voor de jeugdleden is deze vastgesteld op € 20,00.

Met deze contributie wordt Enbukan instaat gesteld om seminars te organiseren met buitenlandse leraren. En niet geheel onbelangrijk met deze contributie wordt een sportongevallen verzekering voor de leden afgesloten.

Namens het bestuur,

De penningmeester.