[:nl]Bondsbijdrage Enbukan 2021[:]

[:nl]Beste Enbukan leden,

Zo tegen het einde van het jaar wordt er doorbedrijven en verenigingen altijd gekeken naar het jaar wat komen gaat. Bij Enbukan, de Aikidobond waarbij Kyorakukan en Aikido3B zijn aangesloten, is dit niet anders

Het bestuur van Enbukan heeft in de afgelopentijd nagedacht over de bondsbijdrage en is van mening dat deze bijdrage, net als in 2020, voor volwassenen € 30,- en voor kinderen onder de 18 jaar € 20,- per jaar zou moeten zijn. Voor deze bondsbijdrage verzorgt Enbukan een sportongevallenverzekering en worden voor haar leden stages georganiseerd.

Helaas is er van de stages in 2020, vanwege COVID-19, niet veel terecht gekomen. De sportongevallenverzekering was wel geregeld en betaald, een restitutie was helaas niet mogelijk. Om deze reden heeft het bestuur besloten om voor het jaar 2021 geen contributie/bondsbijdrage te incasseren.

Enbukan zal voor 2021 de kosten voor de sportongevallenverzekering voor haar rekening nemen.

Om het boekhoudkundig kloppend en netjes te houden, zal er voor het einde van 2020 wel een factuur in de mailbox “vallen”. Maar dan wel een factuur met 100% korting!

Wij vertrouwen erop middels dit besluit de leden van Enbukan maximaal tegemoet te zijn gekomen en hopen op een gezond, mooi en sportief jaar waarin we met ons allen onze geliefde sport weer kunnen beoefenen.

Namens het bestuur van Enbukan,

Ernst Slomp
Voorzitter

[:]