2e Dan-voorbereidingsles in Wijk

De tweede Enbukan-dangraadles word gehouden op dinsdag 17 januari 2012 in de dojo van Niels Olieman in Wijk bij Duurstede. De dojo is open vanaf 19.30. De les begint om 20.15 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. In deze tweede les zullen we o.a aandacht besteden aan:
– technische vaardigheden
– de rode lijn van de stijl van Shishiya Sensei
– trainen wat er ter tafel komt
– inleveren programma van de shodan kandidaten

Albert Stevense